FANDOM


Конституцію ОШЛ було прийнято 18.січня 2017 року під час 1.Конституціних Зборів ОШЛ

І-поправка 02.04.2018 року

ІІ-поправка 19.09.2018 року

ІІІ-поправка 16.06.2025 року

​Основні положенняРедагувати

І-Державний лад Редагувати

Ст. 1 ОШЛ-Об'єднанні Штати Лівгейту є суверенною і незалежною федеративною демократичною державою.

Ст. 2 ОШЛ за формою правління федеративна республіка.

Ст. 3 В ОШЛ визнається і діє принцип верховенства права

Ст. 4 ОШЛ федеративна держава , територія якої є цілісною та недоторканою.

Ст. 5 Із двобічної згоди бідь який незалежний чи залежний територіальний суб'єкт можу вступити у склад ОШЛ як штат без права на вихід із федерації.

Ст. 6 , На території ОШЛ забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом

Ст. 7 Прапор та герб ОШЛ

ІІ-Права громадянина Редагувати

Кожен громадянин ОШЛ має право на:

Ст. 8 вільний розвиток своєї особистості

Ст. 9 невід'ємне право на життя , за виняток осіб що визнанні винними у державній зраді.

Ст. 10 повагу до людської гідності

Ст. 11 свободу й особисту недоторканність

Ст. 12 недоторканність житла

Ст. 13 невтручання в особисте й сімейне життя

Ст. 14 свободу пересування і вільний вибір місця проживання

Ст. 15 свободу думки й слова

Ст. 16 свободу віросповідання і світогляду , за винятком світогляду анархізму або комунізму.

Ст. 17 право на об'єднання в партії політичні та громад організації.

Ст. 18 брати участь в управлінні держ. справами, у референдумах та виборах, вільно обирати й бути обраним до органів держ. влади та органів місц. самоврядування.

Ст. 19 мирні збори, мітинги.

Ст. 20 звернення до органів держ. влади, органів місц. самоврядування та їхніх посадових і службових осіб

Ст. 21 володіння та приховане носіння коротко ствольної вогнепальної зброї , для самооборони.

Ст. 22 володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності

Ст. 23 підприємницьку діяльність.

Ст. 24 на працю.

Ст. 25 страйк для захисту своїх економічних. і соціальних інтересів.

Ст. 26 відпочинок.

Ст. 27 соціальний захист.

Ст. 28 на житло.

Ст. 29 достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї

Ст. 30 охорону здоров'я

Ст. 31 безпечне для життя й здоров'я довкілля.

Ст. 32 право, зумовлене гарантуванням вільної згоди на шлюб, а також охороною материнства, батьківства, дитинства і сім'ї

Ст. 33 освіту.

Ст. 34 свободу творчості та на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності

Ст. 35 право на суд та юридичний захист.

ІІІ-Вибори (ІІ-поправка) Редагувати

Ст. 36 згідно ст.18 конституції ОШЛ , кожен громадянин має право обирати , або бути обраним на держ.посаду , згідно цієї статті вибори проходять :

1)Федеральні вибори до Парламенту ОШЛ проходять 1.Квітня терміном що регулюється Ст. 39

2)Федеральні вибори Президента ОШЛ проходять 1.Листопада

3)Місцеві вибори Губернатора штату проходять 1.Грудня

4)Вибори Мерів міст із статусом "столиця штату" проходять 1.календарного дня місяця через один місяць , після завершення терміну попереднього терміну попереднього Мера.

IV-Президент,Віце Президент (ІІ-поправка) Редагувати

Ст. 37.1 Президент ОШЛ є главою держави і виступає від її імені.

Президент ОШЛ є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції ОШЛ, прав і свобод людини і громадянина.Обирається терміном на 5 років , не більше двох термінів .

Ст. 37.2 Президент ОШЛ є головою Виконавчої Влади ОШЛ - головою уряду ,його повноваження в Уряді регулюються Розділом IV Конституції ОШЛ..

Ст. 37.3 Президент ОШЛ користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

Ст. 37.4 Звання Президента ОШЛ охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент ОШЛ не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Ст. 37.4 Президент ОШЛ має право достроково припинити повноваження Парламенту ОШЛ, якщо:

1) протягом одного місяця у Парламенті ОШЛ не сформовано коаліцію

2) протягом шістдесяти днів після відставки одного із міністрів , парламент не призначив нового , у межах Ст. 40.2

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Ст. 37.5 У разі дострокового припинення повноважень Президента ОШЛ , Президентом ОШЛ на період до обрання ,згідно Ст. 36 , і вступу на пост нового Президента ОШЛ стає Віце-президента ОШЛ у разі відсутності останього , президент призначається у такому порядку:

1)Держ.Секратар

2)Мін.Оборони

3)Мін.Юстиції

4)інші міністри згідно Ст. 40.1

Ст. 37.6 є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил ОШЛ; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил ОШЛ , інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

Президент призначає:

1)Мін.Оборони

2)Нач.Об'єднаних штабів

3)За поданням мін.Оборони нач.Штабів родів військ.

4)та інші посади що регулюються конституцією ОШЛ та відповідними законами.

Ст. 37.7 вносить до Парламенту ОШЛ подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти ОШЛ приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

Ст. 37.8 приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в ОШЛ або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності ОШЛ.

Ст. 37.9 приймає у разі необхідності рішення про введення в ОШЛ або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості ОШЛ зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Парламенті ОШЛ.

Ст. 37.10 здійснює помилування;

Ст. 37.11 нагороджує державними нагородами

Ст. 37.12 приймає рішення про прийняття до громадянства ОШЛ та припинення громадянства ОШЛ, про надання притулку в ОШЛ;

Ст. 37.13  створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

Ст. 37.14 має право вето щодо прийнятих Парламенто ОШЛ законів (крім законів про внесення змін до Конституції ОШЛ) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Парламенту ОШЛ , Президент не може скористать правом ведо чодо законів за які проголосували 2/3 конституційного складу парламенту.

Ст. 37.15 Президент ОШЛ не може передавати свої повноваження іншим особам або органам , окрім повноважень що дублюються віце-президентом ОШЛ та регулюються Конституцією ОШЛ.

Ст. 37.16 Президент ОШЛ виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента ОШЛ.

Повноваження Президента ОШЛ припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

Ст. 37.17 Президент ОШЛ може бути усунений з поста Парламентом ОШЛ в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

1)Питання про усунення Президента ОШЛ з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Парламенту ОШЛ.

2)Для проведення розслідування Парламент ОШЛ створює спеціальну тимчасову військово-слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальні слідчі.

3)За наявності звинувачення від військово-слідчної комісії , Парламент ОШЛ не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про імпічмент Президента ОШЛ

Ст. 37.18 представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Ст. 37.19 приймає рішення про визнання іноземних держав;.

Ст. 38.1 Віце Президент ОШЛ - друга посадова особа федерального уряду ОШЛ .Призначається Президентом ОШЛ 

Ст. 38.2 У разі дострокового припинення повноважень Президента ОШЛ  стає Президенто ОШЛ згідно Ст. 37.5 , при цьому термін президенства до виборів не зараховується і дає право , обиратись ще на два терміни.

Ст. 38.3 У разі хвороби , тимчасової непрацездатності , або іншої відсутності на Віце-президента , покладаються повноваження "виконуючого обовязки" Президента ОШЛ.

Ст. 38.4 Віце-президент є номінальнм головою законодавчої влади , має право голосу у парламенті , в ситуаціях коли голоси розподілились порівну.

Ст. 38.5 здійснює помилування;

Ст. 38.6 нагороджує державними нагородами

Ст. 38.7 присвоює звання комодора ВМС , командуючому флагманом ВМС , та звання Бригадного генерала  ОШЛ , Вищому офіцеру що посів посаду нач.штабу.роду військ або посаду Губернатора штату.

V-Парламент (ІІІ-поправка) Редагувати

Ст. 39.1 Парламент ОШЛ - є головним законодавчим органом ОШЛ , формується на мажоритарній основі , 20 округів у кожному штатів , міста Зерфіл та Лівгейт отримують окремий округ ,військові-території отримують один округ вибори на якому можуть пройти лише за згоди мін.Юстиції та мін.Оборони , від кожного округу обирається один кандидат терміном на 3-роки.

Ст. 39.2 Згідно ст.38.4 номінальним головою парламенту є Віце-президент , керівництво парламенту у відсутність віце-президента здійснює віце-спікер парламенту , що опирається голосуванням , за паданням більшості.

VI-Уряд (І-поправка) Редагувати

Згідно Ст 37,38 конституції ОШЛ Президент ОШЛ - є головою уряду , а віце-президент його першим замісником..

Ст. 40.1 Кількість міністерств регулюється парламентом ОШЛ ,

Ст. 40.2 Держ.секретар , мін.Юстиції, Мін Оборони призначаються указом президента. Усі інші Міністри висуваються більшістю парламенту та обираються голосуванням парламенту.

Ст. 40.3 Поліція підпорядкована Мін.Юстиції , у кожному штаті головою поліції є Губернатор Штату.

VII-Судово-слідча Влада (ІІІ-поправка) Редагувати

Ст. 41.1 Суди поділяються на Федеральні , військові та окружні.

Ст. 41.2 Федеральних суди є 4:Кримінальний(м.Лівгейт),Корупційний(м.Зерфіл),Інтелектуальної власності(м.Сіфлекст),Адміністративний(м.Лівгейт).

Ст. 41.2 Окружні суди діють у кожному окрузі , за їх відсутності справи розгадає відповідний федеральний суд. Окружний суд розглядає адміністративні ,кримінальні та господарські справи.

Ст. 41.3 Голів Федеральних судів призначається рішенням більшості судової ради , у яку входить Президент,віце-президент,мін.Юстиції,віце-спікер парламенту , та гол.парламентського комітету із питань судочинства.

Ст. 41.4 Військових суд поділяється на вищий трибунал,малий трибунал , та військово-територіальний суд який формується у кожній військовій території , на військових територіях відсутні окружні суди.

  • У вищий трибунал входить Президент , віце-президент , мін.оборони , мін.Юстиції , нач.об'єднаних штабів.Вищий трибунал розглядає справи повязані із корупцією або криміналом із сторони генералітету.
  • У малий трибунал входить Гол.малого трибуналу , що призначається Президентом за поданням мін.юстиції , нач.обєднаних штабів та усі чинні нач.штабів.Малий трибунал розгладає справи повязанні із корупцією або криміналом офіцерства.
  • Військов-територіальний суд , розлядає усі господарські , кримінальні , адміністративні справи на території відповідної військової-території , також цей суд розгладає адміністративні правопорушення офіцерства ЗС ОШЛ , та корупційні,кримінальні та адміністративні справи рядового та сержанського сладу ЗС ОШЛ.

Ст. 42.1 Усі федеральні справи розслідує Агентство Федеральних Розслідувань(далі АФР).Усі повноваження агенства та його чисельність контролюються відповідним законом.

Ст. 42.2 Голову АФР призначає Президент зі поданням мін.Юстиції.

Ст. 42.3 Усі справи окружного рівня розслідує місцева поліція.

VIIІ-Обовязки громадянина ОШЛРедагувати

Ст. 43 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності ОШЛ, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону

Ст. 44 Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки

Ст. 45 Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Ст. 46 Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції ОШЛ та законів ОШЛ, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

IX-Внесення змін до Конституції ОШЛРедагувати

Ст. 47 Законопроект про внесення змін до Конституції ОШЛ може бути поданий до Парламенту ОШЛ Президентом ОШЛ , або не менш як третиною народних депутатів ОШЛ від конституційного складу Парламенту ОШЛ.

Ст. 48 Коституція ОШЛ не може бути змінена  якщо зміни они спрямовані на ліквідацію незалежності.

Ст. 49 Парламент ОШЛ протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі розділи Конституції ОШЛ.

Ст. 50 Законопроект про внесення змін до Конституції ОШЛ , вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Парламенту ОШЛ  за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Парламенту ОШЛ.

X-Територіальний устрій (ІІ-поправка)Редагувати

Ст. 51 Територія ОШЛ поділяється на штати.

Ст. 52 Головою штату є губернатор штату що обирається терміном на 4 років ,не більше чотирьох термінів , вибори призначаються у день визначим Ст.36

Ст. 53.1 Міста столиці штатів мають статсус "столиця штату"

Ст. 53.2 Головою міста із статус "столиця штату" є мер міста . що обирається голосуванням жителів міста терміном на 10років.

Ст. 53.3 Вибори Мера міста із статсусом "столиця штату" призначаються парламентом у день визначений ст.36

Ст. 54 Головним органом окружного самоврядування є окружнна військово-цивільна адміністрація.

Ст. 55 Головним органом самоврядування міста із статусом "столиця штату" є Мерія що складається із 30депутатів які обираються у день обрання Мера . та після 5-років його мерства за пропорційною системою згідно якої депутатські місця діляться по 15мандатів між двома партіями що набрали найбільшу кількість голосів.

XI-Прикінцеві положенняРедагувати

Ст. 56 Конституція ОШЛ та її поправки набуває чинності з дня їх прийняття.

​КритикаРедагувати

Конституцію піддавалась критиці , через відсутність цивільної судової влади , судово-слідчу функцію виконували: Військовий трибунал та військово-судова комісія. Хоча у І-поправці було врегульовано питання окружних цивільних,адміністративних та господарських судів а також Федеральний Суд Інтелектуальної власності , та передача частини слідчих повноважень місцевій поліції , часткова критика продовжилась , в більшості від осіб лівих поглядів.

Поправки Редагувати

Текст окремих розділів до І-поправки

І-поправка ухвалена 02.04.2018 охопивши V,VI та VIІ розділи. Редагувати

V-Парламент Редагувати

Ст. 39 Парламент ОШЛ - є головним законодавчим органом ОШЛ . складається із 100 законодавців що обираються раз на 4-роки.

VІ-Уряд Редагувати

Згідно Ст 38,39 конституції ОШЛ Президент ОШЛ - є головою уряду , а віце-президент його першим замісником..

Ст.40 Формування міністерств та презначення міністрів та держ секретаря відбувається за наказам Президента ОШЛ.

VII-Судова Влада Редагувати

Ст. 41 Головним і єдиними федеральним судовим органом є військовий трибунал.

Ст .42 Головним судово-слідчим органом є військово-судова комісія.

ІІ-поправка ухвалена 14.09.2018 охопивши ІІІ,IV,X розділи : Редагувати

ІІІ-Вибори Редагувати

Ст. 36 згідно ст.18 конституції ОШЛ , кожен громадянин має право обирати , або бути обраним на держ.посаду , згідно цієї статті вибори проходять :

Федеральні вибори до Парламенту ОШЛ проходять 1.Квітня

Федеральні вибори Президента ОШЛ проходять 1.Листопада

Місцеві вибори Губернатора штату проходять 1.Грудня

IV-Президент,Віце ПрезидентРедагувати

Ст. 37 Президент ОШЛ-голова держави ОШЛ є головою Виконавчої Влади ОШЛ - головою уряду , гарантом незалежності , головнокомандуючим Збройних сил держави та лідер нації.Обирається терміном на 5 років , не більше двох термінів .

Ст. 38 Віце Президент ОШЛ - друга посадова особа федерального уряду ОШЛ .

Призначається Президентом ОШЛ .У разі смерті, відставки або звільнення президента ОШЛ стає повноцінним президентом США Наступні вибори проводяться найближчого 1.листопада , при цьому термін президенства до виборів не зараховується і дає право , обиратись ще на два терміни.

X-Територіальний устрійРедагувати

Ст. 51 Територія ОШЛ поділяється на штати.

Ст. 52 Головою штату є губернатор штату що обирається терміном не більше 4 років , вибори прзначаються парламентом у день визначим Ст.36

Ст. 53 Столиці штатів мають особливий статус.

Ст. 54 Головним органом окружного самоврядування є окружнна військово-цивільна адміністрація.

Ст. 55 Головним органом самоврядування столиці штату є міська військово-цивільна адміністрація.

ІІІ-поправка ухвалена 14.06.2025 року охопивши розділи V та VII. Редагувати

V-Парламент Редагувати

Ст. 39 Парламент ОШЛ - є головним законодавчим органом ОШЛ , формується на мажоритарній основі , 20 округів у кожному штатів та за рішенням парламенту окремі позаштатні округи , від кожного округу обирається один кандидат терміном на 2-роки.

VII-Судово-слідча Влада (І-поправка) Редагувати

Ст. 41.1 Федеральними адміністративними та усіма кримінальними,військовими та корупційними справами займається військовий трибунал.

Ст. 41.2 Усіма справами із питань інтелектуальної власності займається Федеральний суд інтелектуальної власності.

Ст. 41.3 Місцевими адміністративними та усіма цивільними і господарськими справами займаються , окружні адміністративні цивільні та господарські суди.

Ст. 42.1 Федеральні кримінальні , адміністративні та усі корупційні справи розслідуються військово-судова комісія.

Ст. 42.2 Окружні кримінальні , адміністративні справи розслідує місцева поліція.