FANDOM


Ст 1 Телеканали поділяються за формою власності:

1)Публічне Акціонерне Товариство

2)ТзОВ

3)Державний Телеканал(Державне Підприємство)

Ст 2. Ліцензування мовлення здійснюється  виключно , відповідним федеральним агентство уряду ОШЛ.

Ст 3. Ліцензування   мовлення   іноземних   телерадіоорганізацій забороняється.

Ст 4. Залежно   від   організаційно-технологічних   особливостей розповсюдження  програм , відповідне федеральне агентство уряду ОШЛ , видає ліцензії на такі види мовлення: 

супутникове; 

кабельне; 

ефірне; 

Ст 5. Залежно від території розповсюдження програм  визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення : 

федеральне мовлення - мовлення не менше ніж  на  дві третини населення кожного штату. 

регіональне мовлення - мовлення на регіон (штат,  декілька суміжних штатів), але менше ніж у половині штатів ОШЛ;  

Ст 6. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на: 

1)ефірне мовлення; 

Ст 7. Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:

1)супутникове мовлення;

2)кабельне мовлення; 

Ст 8 Держава    проводить    політику    протекціонізму    щодо розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.

Ст 9 Держава гарантує реалізацію прав на інформацію,  на вільне і відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення

Ст 10 Держава всіма можливими законними засобами не  допускає  в інформаційних    та    інших   телерадіопрограмах   систематичного цілеспрямованого  безпідставного  загострення  уваги   на   війні, насильстві  і жорстокості,  розпалюванні расової,  національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання  (трактування),  а також  забезпечує  ідеологічний  і  політичний  плюралізм  у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.

Ст 11 Цензура   інформаційної   діяльності  телерадіоорганізації забороняється.

Ст 12 Телерадіоорганізація  є  незалежною  у  визначенні  змісту програм та передач.

Ст 13 Не допускається використання телерадіоорганізацій для:

1)поширення відомостей,  що становлять державну  таємницю,  або іншої інформації, яка охороняється законом;

2)закликів до насильницької зміни конституційного ладу;

3)необґрунтованого показу насильства;

4)трансляції  програм  та  передач,  у яких телеглядачам надаються  послуги  з ворожіння та гадання, а також платні  послуги  у  сфері  народної та/або нетрадиційної медицини;

5)трансляції  телепередач, що   містять   популяризацію   або   пропаганду   органів держави-агресора   та  їхніх  окремих  дій,  що  виправдовують  чи визнають   правомірною   окупацію  території ОШЛ

6)трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних  та  інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників  яких  є  особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу   національній   безпеці.  При цьому учасником  аудіовізуального  твору  вважається  фізична особа, яка брала  участь у його створенні під власним ім’ям (псевдонімом) або як  виконавець  будь-якої  ролі,  виконавець  музичного  твору, що використовується  в  аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів  чи  діалогів,  режисер-постановник,  продюсер;

7)розповсюдження і   реклами   порнографічних   матеріалів   та предметів;

8)пропаганди наркотичних  засобів,   психотропних   речовин   з будь-якою метою їх застосування;

9)поширення інформації,  яка  порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи;

10)здійснення інших  вчинків,  за  якими  наступає   кримінальна відповідальність.

Ст 14 Забороняється  використання  у  програмах  та передачах на телебаченні  і  радіо  прихованих  вставок,   які   впливають   на підсвідомість  людини  та/або  чинять  шкідливий  вплив на стан їх здоров'я.

Ст 15 Дані про кожну індивідуальну програму  чи  передачу  мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми.

Ст 16 Відповідальність за зміст програм та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи передачі.

Ст 17 У   випадках,   передбачених    законодавством ОШЛ , відповідальність за зміст окремих передач можуть нести інші особи.   

Ст 18 Трансляція програм та передач з інтерактивними конкурсами (іграми,   вікторинами),   умови   яких  прямо  чи  опосередковано передбачають  оплатне  набуття особою статусу її учасника та/або в яких  телеглядачам  і  радіослухачам  з  метою отримання виграшу у грошовій  або  майновій  формі  за  особисту перемогу пропонується звернутися  до  телерадіоорганізації у будь-який спосіб (здійснити телефонний   дзвінок,   відправити   смс-повідомлення   тощо),  що передбачає  стягнення коштів за з'єднання та/або телефонну розмову за ціною, що не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або отримання   додаткової   послуги   оператора  телекомунікацій,  не включеної  до  переліку  послуг,  передбачених договором (тарифним планом), забороняється.   

Ця заборона не поширюється на:    

1)трансляцію  програм та/або передач з проведення розіграшів на безоплатній   основі  з  рекламуванням  (популяризацією)  окремого товару,  послуги, торговельної марки (знака для товарів і послуг), найменування  або  напрямів  діяльності  суб'єктів господарювання, комерційної  програми  з  видачею виграшів у грошовій або майновій формі;   

2)трансляцію  програм та/або передач з проведення розіграшів на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей.   

Ст 19 Відповідне федеральне агентство уряду ОШЛ , на підставі рішення уряду , засновує державний телеканал який є Державним Підприємством.   

Ст 20 Відносини,  які  виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо,  регулюються  Законом  ОШЛ "Про рекламу"            

Ст 21 Участь спонсорів у створенні телерадіопередач визначається Законом ОШЛ "Про рекламу"            

Ст 22 Телеглядачі і радіослухачі мають право:

1)приймати програми  телерадіоорганізацій,  які  доступні   для прийому на території ОШЛ;

2)одержувати інформацію про розклад передач;            

3)у порядку,  визначеному законом, спростовувати інформацію про них, поширену телеорганізацією.            

Ст 23 Особа,  в  якої  беруть  інтерв'ю,  або особа,  яка надала інформацію для   телерадіоорганізації,   має   право  на  підставі письмової заяви переглянути та/або прослухати відповідну  передачу перед її трансляцією.            

Ст 24 Громадянин або юридична особа  мають  право  вимагати  від телерадіоорганізації  спростування  поширених  у  її  програмі  чи передачі  відомостей,  які  не   відповідають   дійсності   та/або принижують честь і гідність особи.            

Ст 25 Право  вимагати  спростування  мають офіційні представники громадянина,  якщо  сам  громадянин  не  має  можливості  вимагати спростування.             

Ст 26 Заяву   з   вимогою   спростування   має  бути  подано  до телерадіоорганізації у письмовій формі  протягом  14  днів  з  дня поширення  таких  відомостей  з  письмовим  повідомленням  про  це відповідне федеральне агентство уряду ОШЛ.            

Ст 27 Якщо в телерадіоорганізації відсутні достатні докази того, що поширені нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана терміново їх спростувати.            

Ст 28 Телерадіоорганізація    та   її   працівники   не   несуть відповідальності  за  поширення  інформації,  що   не   відповідає дійсності, у разі:

1) якщо ця інформація містилася в офіційних повідомленнях або одержана  від   органів   державної   влади,   органів   місцевого самоврядування у письмовій формі;

2) якщо  ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб  органів  державної  влади  та органів  місцевого  самоврядування,  депутатів Парламенту ОШЛ, кандидатів  на  пост  Президента  ОШЛ,  кандидатів  у  депутати  Парламенту ОШЛ.            

3) якщо  ця  інформація  розповсюджувалася  без  попереднього запису  та  містилася  у  виступах  осіб,  які  не  є працівниками телерадіоорганізації;

4) якщо вона є дослівним відтворенням  матеріалів,  поширених іншим  засобом масової інформації або інформаційним агентством,  з посиланням на нього;

5) якщо звільнення  від  відповідальності  передбачено  іншим законом.            

Ст 29 Співробітництво   телерадіоорганізацій   із    зарубіжними партнерами здійснюється на підставі прямих договорів.