FANDOM


І Спонсорство

Ст 1 У   теле-,  радіопередачах,  матеріалах  в  інших  засобах масової інформації,  видовищних та інших заходах,  які створені  і проводяться  за участю спонсорів,  забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або  його  товари, крім імені   або  найменування  та  знака  для  товарів  і  послуг спонсорів.      У  телепередачах  забороняється  наводити будь-яку інформацію рекламного характеру,  яка подається у вигляді дикторського тексту та/або  звукового супроводу,  про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що  належить  спонсору

Ст 2 Не  можуть  бути  спонсорами  особи,  що   виробляють   чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом.

Ст 3 Не   можуть   бути  спонсорами  особи,  що  виробляють  чи розповсюджують товари,  виробництво та/або  обіг  яких  заборонено законом.

Ст 5 Програма,  передача,  підготовлена  за підтримки спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи  дикторського  тексту на початку та/або наприкінці програми, передачі.

Ст 6 Спонсор  не  має  права  впливати на зміст та час виходу в ефір програми,  передачі або зміст матеріалів друкованого видання, які він спонсорує.

Ст 7 Спонсорство програм і передач новин забороняється.

ІІ Реклама

Ст 8 У рекламі забороняється:

1)поширювати інформацію  щодо  товарів,  виробництво,  обіг  чи ввезення на митну територію ОШЛ яких заборонено законом;

2)вміщувати твердження,  які є  дискримінаційними  за  ознаками походження  людини,  її соціального і майнового стану,  расової та національної  належності,  статі,  освіти,  політичних   поглядів, ставлення  до  релігії,  за  мовними ознаками,  родом і характером занять,  місцем проживання,  а також такі, що дискредитують товари інших осіб;

3)подавати відомості   або   закликати   до   дій,  які  можуть спричинити порушення законодавства,  завдають  чи  можуть  завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю,  а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

4)використовувати засоби   і   технології,   які    діють    на підсвідомість споживачів реклами;

5)наводити твердження,   дискримінаційні   щодо  осіб,  які  не користуються рекламованим товаром;

6)вміщувати зображення  фізичної  особи  або використовувати її ім'я  без  письмової  згоди  цієї  особи;

7)розповсюджувати рекламу    (включаючи    анонси    кіно-    і телефільмів),  яка  містить  елементи   жорстокості,   насильства, порнографії,  цинізму,  приниження  людської  честі  та  гідності. Анонси фільмів,  які мають обмеження  щодо  глядацької  аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких ільмів;

Ст 8 Реклама  має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

Ст 9 Реклама  у теле- і радіопередачах,  програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм,  передач  на  їх  початку  і наприкінці  за  допомогою  аудіо-,  відео-,  комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слова "реклама".

Ст 10 Логотип   телерадіоорганізації,  яка  здійснює  трансляцію програм, передач, не вважається рекламою.

Ст 11 Прихована реклама забороняється.

ІІІ Соціальна реклама

Ст 12 Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.

Ст 13 Соціальна   реклама   не  повинна  містити  посилань  на конкретний  товар  та/або  його  виробника,  на  рекламодавця  (за винятком  випадків,  коли рекламодавцем є громадська організація), на  об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

IV Реклама на телебаченні

Ст 14 На  телебаченні  час  мовлення,  відведений  на рекламу і телепродаж,  не  може  перевищувати  15  відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.

Ст 15 Реклама  повинна  розміщуватися у перервах між програмами, передачами.

Ст 16 Забороняється   переривати   з  метою  розміщення  реклами трансляції сесій Парламенту ОШЛ,   офіційних  державних  заходів  і церемоній,  виступів Президента та Віце-президента  ОШЛ , депутатів Парламенту , членів Уряду.

Ст 17 Реклама під  час  трансляції  спортивних   програм,   передач розміщується в перервах між їх частинами.

Ст 18 Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості до  30  хвилин)  не  може  перериватися  рекламою.

Ст 19 Трансляція  кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше  одного  разу  протягом кожних 45 хвилин мовлення.

Ст 20 Трансляція   інших  фільмів,  у  тому  числі  окремих  серій, серіалів,  документальних фільмів тощо, може перериватися рекламою не  частіше  одного  разу кожні 20 хвилин мовлення.

Ст 21 Для цілей цієї статті не вважаються рекламою:

1)оприлюднення, виголошення   у   програмі,   передачі   імені, найменування спонсора,  об'єктів права інтелектуальної  власності, що йому належать;

2)трансляція соціальної  реклами,  якщо  вона  розповсюджується телерадіоорганізацією безкоштовно;

3)анонси власних програм, передач телерадіоорганізації.

Ст 22 Відповідальність   за   виконання   вимог   щодо   порядку розміщення  та розповсюдження реклами у програмах,  передачах несе телерадіоорганізація.

Ст 23